-->
       
       


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Podpisanie
umowy
Egzaminy
DELF
Nasze klasy
frankofońskie
Spotkania
z lektorem
10-lecie
klas frankofońskich


Relacja z pobytu ucznia w Brukseli


Jak staliśmy się Partnerem Francuskiej Ambasady i Instytutu Francuskiego w Polsce?
Dnia 4 grudnia 2015 roku Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta SPSK w Dąbrowie Górniczej weszły do grona 10 szkół wyróżnionych przez Ambasadę Francji za ich wkład w dziedzinie nauczania języka francuskiego i rozpowszechniania kultury francuskiej w regionie.Wtedy to podpisana została umowa o współpracy: Szkoły Katolickie stały się Szkołami Partnerskimi Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce oraz ośrodkiem przygotowującym uczniów do egzaminu DELF.

Umowę podpisali: pan Xavier Wasson - Attaché ds. współpracy edukacyjnej Ambasady Francji w Warszawie, pani Renata Klimek-Kowalska - prezes Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur, pani Maria Chodkiewicz – dyrektor Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich i pani Ewa Raszka – dyrektor Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej. Swoją obecnością uświetnili piątkową uroczystość zaproszeni goście : pani prof.dr hab. Halina Widła- wicedyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki na Uniwersytecie Śląskim, pani Violetta Błasiak – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz pani Hanna Uzdowska - pełnomocnik prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza do spraw edukacji.

Kilka słów o uroczystości, która towarzyszyła wyróżnieniu naszych szkół wśród innych polskich placówek:
Uroczystość prowadzili w języku francuskim i polskim gimnazjaliści Wojtek Tabor i Julka Płonka. Natomiast program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy V b: Julka Gurgul, Zosia Tabor, Oliwia Gąsior, Lucynka Ligowska, Basia Hołda i Tymek Tkacz. Dzieci wykonały inscenizacje piosenek francuskich „Le Clown” oraz „Dans sa maison”. Mali artyści zebrali wielkie brawa i gratulacje. Historię współpracy dąbrowskich Szkół Katolickich ze szkołami francuskimi przedstawił w formie filmu Maciek Bugaj, uczeń kl.II LO.
Spotkanie, które przebiegło w miłej atmosferze, podkreślało przyjacielskie relacje między Francją i Polską.Wypowiedzi zaproszonych gości nawiązywały do tradycji współpracy w dziedzinie ekonomii, szkolnictwa, sztuki i kultury. W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się 2 lub 3 językami obcymi jest formą paszportu do zdobycia lepszej pracy, jest ważnym atutem na rynku pracy. Pan Xavier Wasson podkreślił, że w chwili obecnej ok. 400 mln osób na całym świecie posługuje się językiem francuskim . W 32 krajach francuski jest językiem urzędowym bądź jednym z języków urzędowych. Stąd warto inwestować w jego naukę.Szkoły Katolickie w Dąbrowie Górniczej proponują swoim uczniom poznanie świata frankofonii poprzez naukę ze zwiększoną ilością godzin języka francuskiego, poprzez udział w wymianach szkolnych z Francją, poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, poprzez możliwość zdawania egzaminu DELF przygotowanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników piątkowej uroczystości, zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców dzieci z kl.5b SP, którzy pomogli w organizacji poczęstunku i przygotowali stroje dla małych artystów.