-->
       
       


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Podpisanie
umowy
Egzaminy
DELF
Nasze klasy
frankofońskie
Spotkania
z lektorem
10-lecie
klas frankofońskich

Dyplom Macieja Bugaja potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Damiana Liebe potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Maksymiliana Wiśniewskiego potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Adama Wesołowskiego-Kluski potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Julii Płonki potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Mai Rachwalik potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Macieja Bugaja potwierdzający uzyskanie poziomu A2 z j. francuskiego
Dyplom Wojciecha Tabora potwierdzający uzyskanie poziomu A2 z j. francuskiego
Dyplom Julii Płonki potwierdzający uzyskanie poziomu A2 z j. francuskiego
Dyplom Elżbiety Osys potwierdzający uzyskanie poziomu A2 z j. francuskiego
Dyplom Tymoteusza Tkacza potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Oliwii Gąsior potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Zofii Tabor potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Lucyny Ligowskiej potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Emilii Gelio potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Barbary Hołdy potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Julii Gurgul potwierdzający uzyskanie poziomu A1 z j. francuskiego

Czym są dyplomy DELF i DALF?
Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne. Dyplomy (DELF, DALF) ważne są bezterminowo.

Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?
Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego. Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.Jaka jest struktura egzaminów DELF i DALF?
  Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają następujące kompetencje językowe:

 • Rozumienie ze słuchu,
 • Rozumienie tekstu pisanego,
 • Wypowiedź pisemna,
 • Wypowiedź ustna.
Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?
  Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

 • DELF Prim: - Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego

 • DELF PRIM (Diplôme d’études en langue française) to pierwszy dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, wystawiany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyplom uznawany jest na całym świecie i ważny jest bezterminowo.DELF PRIM adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego.DELF PRIM obejmuje trzy poziomy biegłości językowej: A1.1, A1, A2. • DELF Junior: - Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.

 • DELF Tout Public: - Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych

 • DELF Pro: - Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych, a tematyka podejmowanych zadań jest związana z życiem zawodowym i rynkiem pracy.